CASLIN 2018: Program

15:00 – 18:00 Registrácia účastníkov
18:00 – 19:00 Stretnutie organizačného tímu s vedúcimi pracovných skupín
19:00 – 19:05 Privítanie účastníkov CASLIN 2018 – Ing. Silvia Stasselová, generálna riaditeľka UKB
19:05 – 19:10 Úvodné slovo za programový výbor CASLIN 2018 – Ing. Martin Lhoták
19:10 + Terchovský večer – úvodný spoločenský večer pre účastníkov CASLIN 2018
09:00 – 10:00 Otvorenie 23. ročníka medzinárodného seminára CASLIN 2018, úvodná prednáška
10:00 – 10:30 Prestávka na kávu
10:30 – 11:15 Metodické zahájenie a predstavenie technológie práce v rámci seminára
11:15 – 13:00 Práca v skupinách
13:00 – 14:00 Prestávka na obed
14:00 – 14:15 Kontrola pracovných postupov a úloh
14:15 – 16:00 Práca v skupinách
16:00 – 16:30 Prestávka na kávu
16:30 – 18:00 Predstavenie prvých výstupov
18:00 – 18:15 Zadanie ďalších pracovných úloh
18:15 – 19:30 Práca v skupinách
19:30 – 20:30 Prestávka na večeru
20:30 – 21:00 Stretnutie vedúcich pracovných skupín a organizačného tímu
21:00 + Práca v skupinách (voliteľná, ale pravdepodobne nevyhnutná)
09:00 – 10:30 Práca v skupinách
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
11:00 – 12:30 Predstavenie výstupov
12:30 – 12:45 Zadanie ďalších pracovných úloh
12:45 – 13:45 Prestávka na obed
13:45 – 17:00 Sprievodný program pre účastníkov CASLIN 2018
17:00 – 19:00 Práca v skupinách
19:00 – 20:00 Prestávka na večeru
20:00 – 20:30 Stretnutie vedúcich pracovných skupín a organizačného tímu
20:30 + Práca v skupinách (voliteľná, ale pravdepodobne nevyhnutná)
09:00 – 10:30 Predstavenie výstupov
10:30 – 11:00 Prestávka na kávu
11:00 – 11:30 Zadanie ďalších pracovných úloh
11:30 – 13:00 Práca v skupinách
13:00 – 14:00 Prestávka na obed
14:00 – 17:00 Práca v skupinách
17:00 – 17:30 Prestávka na kávu
17:30 – 18:30 Práca v skupinách
19:00 + Záverečný spoločenský večer pre účastníkov CASLIN 2018
21:00 Stretnutie vedúcich pracovných skupín a organizačného tímu
09:00 – 10:00 Predstavenie finálnych výstupov pracovných skupín
10:00 – 11:00 Sumarizácia výstupov – I. časť
11:00 – 11:30 Prestávka na kávu
11:30 – 13:00 Sumarizácia výstupov – II. časť
13:00 – 13:15 Záver medzinárodného seminára CASLIN 2018
13:15 – 14:15 Prestávka na obed
14:30 Odchod